Ch. Håret Landstryker’s Søt Sverre
april 1999 -- januari 2012

 

De blauw zilver Noor met de prachtige, sterke koplijnen.
Het zachtmoedige en wijze vaderdier van vele mooie, lieve kinderen.
De kater met (uniek !) héél weinig Polaris bloed. (0,781%,  bron: Pawpeds) 

Ooit stond zijn fascinerende kop op de omslag van het blad BUITEN, waardoor de Noorse Boskat bij een groter publiek bekend raakte. De bewuste foto heeft de latere levensloop van onze Sverre bepaald, want na zijn castratie hebben we hem in liefde toevertrouwd aan zijn meest enthousiaste bewonderaars, de familie Holman in Friesland.

 Jaren was de stoere, grote, grijze en totaal lieve Sverre de “schrik” van een Noord Nederlandse dorpje en tot in de middag van de dag van zijn overlijden was hij jagend te zien in het land. 

Een mooier leven bij liever mensen was niet denkbaar, Sverre was een gelukkig dier. 

Na de vangst van zijn laatste muisje thuisgekomen, in de armen van zijn liefste mensen overleden.  Naar later zou blijken aan de gevolgen van een osteo-carcinoom  in de hersenen.

We weten dat hij op de eeuwige jachtvelden in goed gezelschap is en wensen hem goede jacht.

Pedigree  (HCM negatief)